Ford Home Banner

Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Ford Nederland

Deze website is bedoeld voor iedereen die deelneemt of heeft deelgenomen aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Ford Nederland.

Als pensioenfondsbestuur vinden wij het erg belangrijk dat wij onze deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden goed en duidelijk informeren. Op deze website informeren wij u over het pensioenfonds en onze pensioenregeling. Als we nieuws te melden hebben kunt u dit ook (o.a.) op onze website lezen. Ook houden wij u maandelijks op de hoogte van onze financiële situatie.

Deze website is bedoeld als eerste aanspreekpunt voor informatie over het pensioenfonds en onze pensioenregeling. Uiteraard kunt u ook bij ons pensioenbureau, Dion Pensioen Services, terecht voor vragen over uw pensioen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Bestuur Stichting Pensioenfonds Ford Nederland


Wat doe ik bij...