Ford-Banner-2


logo_laag1_blauw
 

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ford Nederland! U bouwt via uw werkgever bij ons pensioen op. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat of als u van baan verandert. De Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht, op www.mijnpensioenoverzicht.nl en in de pensioenplanner op deze site.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 1.

Laag 1 biedt een kort overzicht van de belangrijkste informatie over de pensioenregeling;

Laag 2 biedt meer informatie en gaat dieper in op de onderwerpen van laag 1;

Laag 3 bevat alle juridische en beleidsmatige documenten, zoals het pensioenreglement en de statuten.

U kunt de papieren versie van pensioen 1-2-3 opvragen bij het pensioenbureau, Dion Pensioen Services, via de contactgegevens op deze website. De Pensioen 1-2-3 biedt geen persoonlijke informatie over de hoogte van uw pensioen. De Pensioen 1-2-3 maakt gebruik van de meest recente kerncijfers.
 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. partner_en_wezenpensioen_opbouw  Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen. Onder bepaalde voorwaarden heeft uw partner ook recht op een tijdelijk nabestaandenpensioen.
arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw onder bepaalde voorwaarden door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Daarnaast ontvangt u onder bepaalde voorwaarden een arbeidsongeschiktheids-pensioen. reglement Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Lees dan het pensioenreglement. Deze kunt u hier downloaden.
       

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? 

geen_nettopensioen  U bouwt geen pensioen op over uw brutoloon boven € 103.317. Er is geen aparte pensioenregeling voor als u meer dan
€ 103.317 verdient. 

   

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A) AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B) Pensioen bij pensioenfonds Ford. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C) Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.


 opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Over het drempelbedrag € 13.123 bouwt u geen pensioen op omdat u al AOW krijgt van de overheid. Dit drempelbedrag noemen wij de franchise. Over het brutoloon min de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan pensioen op. Als de pensioenpremie niet voldoende is kan de opbouw worden verlaagd.

 middelloon U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum en zolang u leeft. Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van de premie die beschikbaar is voor uw pensioen. Dit heet een collectieve beschikbare premieregeling (CDC). premieverdeling_beide U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook.
       

Welke keuzes heeft u zelf?

keuze

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Dit kunt u doen in de pensioenvergelijker die u hier aantreft.
 
deeltijd_67 U kunt eerder met pensioen gaan. Wel moet u dit met uw werkgever bespreken.  
waardeoverdracht Verandert u van baan?
U kunt uw eerder opgebouwde
pensioen meenemen naar
uw nieuwe pensioenuitvoerder.

hoog_laag_laag_hoog Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dit kan op het moment dat uw pensioen ingaat.
ruilen_ouderdoms_partner Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat.
 
 
ruilen_partner_ouderdom Wilt u het partnerpensioen (of een deel daarvan) uitruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat uw pensioen ingaat.
   
       

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. De CAO-partijen spreken één keer in de drie jaar af welke premie u en uw werkgever moeten betalen. Door tegenvallende omstandigheden kan het zijn dat deze premie niet voldoende is om het afgesproken pensioen op te bouwen. In dat geval wordt de pensioenpremie niet verhoogd, maar de pensioenopbouw verlaagd. Het risico op een lager pensioen komt dus voor rekening van de deelnemer. Een aantal omstandigheden waardoor uw pensioen lager kan uitvallen zijn:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen;
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen;
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
indexatie Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2016 iets minder kopen dan in 2015. Dat heet inflatie. Vanwege de inflatie proberen wij uw opgebouwde pensioenen jaarlijks te verhogen. Dit noemen we indexeren. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is.
     
welvaartsvast Wij verwachten de pensioenen van de werknemers elk jaar met 60% - 80% van de CAO-loonsverhoging te kunnen laten meegroeien.
 
waardevast Wij verwachten de pensioenen van de ex-werknemers en gepensioneerden elk jaar met 60% - 80% van de algemene prijsstijging te kunnen laten meegroeien.
         

Werknemers

 Ex werknemers en gepensioneerden

Jaar Toegekende indexatie Volledige CAO-verhoging Jaar  Toegekende indexatie  Volledige CBS-prijsindexatie

2015

0,00% 0,00% 2015 0,59%  0,59%

2016

0,35% 0,35% 2016 0,81%  0,81%
2017 2,10% 2,10% 2017 0,00% -0,32%
   
tekort Momenteel hebben wij genoeg geld in huis om de pensioenen te kunnen blijven betalen, nu en in de toekomst. Wij hebben voldoende buffers om grote dalingen in de beleggingen op te kunnen vangen. Er geldt voor ons daarom geen herstelplan. Het bestuur beoordeelt jaarlijks of indexatie van het pensioen mogelijk is.
   

Welke kosten maken wij?

kosten Wij maken de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
  • Kosten voor de administratie;
  • Kosten om het vermogen te beheren;
  • Kosten om het fonds te besturen;
  • Kosten om adviseurs in te schakelen (actuaris, accountant, enz.);
  • Kosten voor de communicatie aan deelnemers (brieven, UPO, website, enz.).
   

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
werkloos Als u werkloos wordt.
       
arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt. buitenland Als u verhuist naar het buitenland. 
       
samenwonen_trouwen Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
keuze Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder  ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.
       
scheiden Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.
vragen Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik wilt maken van de actie- en/of keuzemomenten. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0523-208254 of per email info@pensioenfondsford.nl
       
mijnpensioenoverzicht Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Als u meer wilt weten over uw pensioen bij pensioenfonds Ford Nederland kijk dan in laag 2 en 3 van deze Pensioen 1-2-3 op deze website.