Ford-Banner-2

Een nieuwe baan - waardeoverdracht van uw pensioen

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij de pensioenuitvoerder waar u dit hebt opgebouwd. Zij zullen het pensioen vanaf uw 67ste aan u uitbetalen. Door het overdragen van uw (oude) pensioenaanspraken heeft u al uw pensioenaanspraken bij één pensioenuitvoerder. Dit kan praktisch en overzichtelijk zijn. Maar het is niet altijd verstandig om de waarde van uw oude pensioen over te dragen. Soms is het voordelig om uw oude pensioen te laten staan. Wat verstandig is verschilt per geval en hangt af van een aantal kenmerken van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder, maar ook van uw persoonlijke situatie en wensen. Hieronder treft u een algemene toelichting op de zaken waar u op moet letten.

Soort pensioenregeling

Pensioenfonds Ford Nederland heeft een zogenaamde middelloonregeling. Ieder jaar bouwt u een stukje pensioen op dat gebaseerd is op uw gemiddelde salaris tijdens uw diensttijd. Niet ieder pensioenfonds hanteert dezelfde regeling. U loopt dus niet in elke pensioenregeling evenveel risico. Vergelijk de regelingen en kijk welke voor u het voordeligst is. Of de minste risico’s heeft. Weeg de soort pensioenregeling mee om uw pensioen juist wel of niet over te dragen.

De hoogte van de indexatie

Pensioenfondsen proberen opgebouwde pensioenen te laten meestijgen met de prijs- of loonstijging. Dit heet indexatie. Als u pensioen niet meegroeit met de prijs- of loonstijging wordt uw pensioen minder waard. Indexatie kan per fonds behoorlijk verschillen. Vergelijk van de verschillende pensioenuitvoerders de gegevens over indexatiebeleid en de hoogte van de indexatie van de afgelopen jaren.

Financiële situatie pensioenuitvoerders

De financiële situatie van een pensioenuitvoerder is erg belangrijk. Deze verschilt nogal per fonds. De beste graadmeter is de dekkingsgraad. Bij een lage dekkingsgraad heeft u weinig kans dat uw opgebouwde pensioen kan worden geïndexeerd. U loopt zelfs risico dat uw pensioen wordt gekort (verlaagd). De financiële situatie is vaak te vinden op de website van de pensioenuitvoerder.

Gevolgen voor het partnerpensioen

Door een waardeoverdracht kan de hoogte van uw partnerpensioen (en ook wezenpensioen) veranderen. Dit kan grote gevolgen hebben als u komt te overlijden. Als het partnerpensioen bij uw oude pensioenuitvoerder op risicobasis is verzekerd, keren zij na ontslag geen partnerpensioen (meer) uit. Dit kan een argument zijn om het pensioen over te dragen naar pensioenfonds Ford Nederland. Bij waardeoverdracht kennen wij namelijk wel een aanspraak op partnerpensioen toe. Als u toch besluit het pensioen niet over te dragen, dan kunt u het wegvallen van het partnerpensioen ook opvangen door een deel van ouderdomspensioen in te ruilen voor partnerpensioen.

Individuele keuzemogelijkheden

Bij de meeste pensioenuitvoerders heeft u de mogelijkheid om uw pensioen flexibel in te zetten. Wilt u eerder met pensioen of juist later dan de standaard leeftijd. Ook kunt u de hoogte van het pensioen laten variëren of het ruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen en andersom. Per pensioenuitvoerder verschillen deze keuzemogelijkheden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen kunnen deze van belang zijn bij het maken van uw keuze.

Waardeoverdracht bij ziekte

Bent u vanwege ziekte van baan gewisseld? U heeft dan mogelijk pensioenaanspraken die doorlopen bij uw oude pensioenuitvoerder, maar vervallen als u waardeoverdracht uitvoert. Dit kan dan nadelig zijn. U kunt dit navragen bij uw oude pensioenuitvoerder.

Laat u goed informeren!

Of het verstandig is om uw pensioenrechten over te dragen verschilt per geval. Een eenmaal uitgevoerde waardeoverdracht kan niet worden teruggedraaid. Laat u daarom goed informeren en adviseren bij de keuze die u maakt.