Ford-Banner-2

Welke keuzes heeft u als u met pensioen gaat?

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

ruilen_ouderdoms_partner Als u met pensioen gaat of eerder uit dienst gaat dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen en wezenpensioen. U kunt dit doen als er geen of te weinig partner- en wezenpensioen voor uw partner en kinderen is, wanneer u overlijdt. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner en kinderen krijgen dan wel een hoger pensioen als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Het ouderdomspensioen dat u heeft geruild voor een hoger partnerpensioen kunt u niet weer terugkrijgen.
   

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

ruilen_partner_ouderdom Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Dit partnerpensioen kunt u ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze en op de hoogte zijn van de gevolgen hiervan. Door uitruil van partnerpensioen daalt bij uw overlijden namelijk het inkomen van uw (achterblijvende) partner. Afhankelijk van zijn/haar persoonlijke financiële situatie kan dit leiden tot financiële problemen. Om na te gaan welke keuze past bij uw persoonlijke situatie raden wij u aan een onafhankelijke pensioenadviseur te raadplegen.
   

Later of eerder met pensioen gaan

 deeltijd_67 In plaats van met pensioen te gaan op uw 67ste kunt u ervoor kiezen om, in overleg met uw werkgever, langer door te werken. Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat, maar uiterlijk tot de AOW-leeftijd die dan geldt. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. U bouwt echter geen pensioen meer op als u doorwerkt. De voorwaarden voor het uitstellen van pensioen kunt u vinden in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om, in overleg met uw werkgever, uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 67ste. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en uw pensioen moet langer worden uitgekeerd, hierdoor wordt uw pensioen lager. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.
   

Deeltijdpensioen

deeltijdpensioen In plaats van ineens met pensioen te gaan op uw 67ste kunt u er ook voor kiezen om een deel van uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan vanaf 55 jaar. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat u eerder laat ingaan lager wordt. Deeltijd met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Voor het deel dat u doorwerkt bouwt u nog wel pensioen op.

U kunt er ook voor kiezen om na uw 67ste gedeeltelijk langer door te werken. U kunt dan een deel van uw pensioen in laten gaan op uw 67ste. Het uitbetalen van het andere deel van uw ouderdomspensioen kan worden uitgesteld totdat u volledig met pensioen gaat, maar uiterlijk tot vijf jaar na de AOW-leeftijd die dan geldt. Voor het deel dat u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet voor het deel dat u doorwerkt. De voorwaarden voor deeltijdpensioen kunt u vinden in het pensioenreglement.
   

Beginnen met een hoger of lager pensioen

hoog_laag_laag_hoog U kunt ervoor kiezen om de eerste 5 of 10 jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan het bedrag dat u bij de standaardkeuze ziet staan.

U kunt er ook voor kiezen om de eerste 5 of 10 jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen hoger dan het bedrag dat u bij de standaardkeuze ziet staan.
   

Meer informatie

Meer informatie over de keuzemogelijkheden is ook te vinden in het pensioenreglement. Als u wilt laten berekenen welke gevolgen bepaalde keuzemogelijkheden hebben voor de hoogte van uw ouderdoms- en partnerpensioen, dan kunt u contact opnemen met ons pensioenbureau, Dion Pensioen Services.