Ford-Banner-2

Nuttige adressen

Dion Pensioen services B.V. (Pensioenbureau)

De uitvoeringsorganisatie van pensioenfonds Ford. Indien u vragen heeft over uw pensioen kunt u contact opnemen. Op http://www.dionpensioenservices.nl vindt u meer informatie over de uitvoeringsorganisatie.

Het Pensioenregister

Het pensioenregister biedt u een totaaloverzicht van alle pensioenen die u bij een werkgever heeft opgebouwd. ook wordt de AOW weergegeven. U kunt inloggen op het pensioenregister met uw DigiD-inlogcode. Het Pensioenregister is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.
Op https://www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u meer informatie.

Aow-leeftijd berekenen

Wanneer u AOW krijgt, hangt af van wanneer u geboren bent. Wilt u weten wanneer u AOW krijgt? Bekijk dan deze rekenmodule van de overheid via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/inhoud/aow-leeftijd-berekenen.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB regelt zaken omtrent sociale verzekeringen, zoals de AOW. Het districtskantoor van de SVB is afhankelijk van uw woonplaats. Kijk op http://www.svb.nl voor meer informatie.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het UWV verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland (o.a. de WW en de WIA). Het districtskantoor van het UWV is afhankelijk van uw woonplaats. Ga naar www.uwv.nl voor meer informatie.

Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement. Op www.ombudsmanpensioenen.nl vindt u meer informatie.

Stichting pensioenkijker

Deze stichting geeft op haar website objectieve algemene informatie over pensioen en maakt pensioen begrijpelijker. Raadpleeg de pensioenkijker op www.pensioenkijker.nl

Wijzer in geldzaken

Dit platform wijst consumenten op zijn website de weg naar betrouwbare informatie over financiële zaken. Ga voor meer informatie naar www.wijzeringeldzaken.nl/regel-je-pensioen/

Belastingdienst

Op de website van de belastingdienst vindt u informatie over de inkomstenbelasting, loonbelasting en loonheffingskorting. Voor alles over belastingen gaat u naar www.belastingdienst.nl

De tijd van je leven

Deze website richt zich primair op iedereen tussen de 25 en 35 jaar. Het doel van de site is om jongeren bewuster te laten worden over het belang van pensioen. Wat wil jij later doen als je met pensioen bent? En welke acties van vandaag hebben invloed op je financiële situatie in de toekomst? Deze website is een initiatief van de Pensioenfederatie en de brancheorganisatie van niet-commerciële pensioenfondsen. Ga voor meer informatie naar www.detijdvanjeleven.nl.