Uw pensioen gaat naar Aegon Levensverzekering N.V.

Wat betekent dit voor u?

Door de overdracht worden uw opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten overgedragen van pensioenfonds Ford Nederland naar Aegon. Uw aanspraken wijzigen hierdoor bij aanvang niet. U heeft met ingang van 1 januari 2020 dus geen recht meer jegens het pensioenfonds, maar jegens de verzekeraar Aegon.

In het verlengde hiervan krijgt u een nieuw pensioenreglement, waarin de pensioenregeling is vastgelegd bij Aegon. De voorwaarden bij de pensioenregeling van Aegon wijken op een beperkt aantal punten af van uw huidige regeling. Alle verschillen zijn in kaart gebracht en in het addendum II bij het huidige pensioenreglement 2015, versie 1 januari 2019, van het pensioenfonds Ford Nederland opgenomen. U kunt het addendum II raadplegen op de website van pensioenfonds Ford Nederland Addendum

Ook het nieuwe pensioenreglement van Aegon dat vanaf 1 januari 2020 voor u van toepassing is, kunt u raadplegen op onze website, zie Pensioenreglement Aegon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beleidsdekkingsgraad oktober 2019

De beleidsdekkingsgraad van oktober 2019 is bekend en bedraagt 129,7%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad september 2019

De beleidsdekkingsgraad van september 2019 is bekend en bedraagt 132,3%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2018 online!

Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Ford Nederland staat online en is Jaarverslag 2018 te downloaden. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. 

Als u wilt reageren op de inhoud van het jaarverslag dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan het bestuur van het fonds via pensioenfondsford@dion.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook een brief sturen aan ons postadres. 

Het bestuur dankt iedereen die zich in 2018 en voorgaande jaren heeft ingezet voor het fonds.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaaldata pensioenen

Stichting Pensioenfonds Ford Nederland keert in 2019 het pensioen op de onderstaande data uit. Het is afhankelijk van uw bank op welke dag het pensioenbedrag daadwerkelijk op uw rekening staat.

24 januari 2019

23 april 2019

24 juli 2019

24 oktober 2019

21 februari 2019

24 mei 2019

23 augustus 2019

22 november 2019

22 maart 2019

21 juni 2019

23 september 2019

20 december 2019

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad augustus 2019

De beleidsdekkingsgraad van augustus 2019 is bekend en bedraagt 132,7%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad juli 2019

De beleidsdekkingsgraad van juli 2019 is bekend en bedraagt 133,3%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad juni 2019

De beleidsdekkingsgraad van juni 2019 is bekend en bedraagt 133,6%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad mei 2019

De beleidsdekkingsgraad van mei 2019 is bekend en bedraagt 133,8%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad april 2019

De beleidsdekkingsgraad van april 2019 is bekend en bedraagt 134,1%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad maart 2019

De beleidsdekkingsgraad van maart 2019 is bekend en bedraagt 134,0%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad februari 2019

De beleidsdekkingsgraad van februari 2019 is bekend en bedraagt 133,8%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad januari 2019

De beleidsdekkingsgraad van januari 2019 is bekend en bedraagt 133,8%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad december 2018

De beleidsdekkingsgraad van december 2018 is bekend en bedraagt 134,0%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2017 online!

Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Ford Nederland staat online en is hier te downloaden. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

Als u wilt reageren op de inhoud van het jaarverslag dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan het bestuur van het fonds via pensioenfondsford@dion.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook een brief sturen aan ons postadres.

Het bestuur dankt iedereen die zich in 2017 en voorgaande jaren heeft ingezet voor het fonds.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensioenportal online!

Vanaf heden is onze pensioenportal online! In de pensioenportal kunnen actieve deelnemers en gewezen deelnemers (slapers) inzage krijgen in de pensioenaanspraken bij Stichting Pensioenfonds Ford Nederland. Tevens is het mogelijk om in de pensioenplanner een aantal pensioenscenario's te berekenen. Zo kunt u bijvoorbeeld berekenen wat uw pensioen wordt als u het pensioen vervroegd of als u kiest voor een hoog/laag-constructie. U kunt de pensioenplanner benaderen door op de button 'Jouw persoonlijk pensioen' te klikken. Deze button vindt u bovenaan deze pagina.

Actieve en gewezen deelnemers hebben een brief van ons ontvangen met daarin instructies over het registratieproces. Let op: de validatie e-mail kan in de map 'spam' terecht komen! Indien u geen brief heeft ontvangen of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Pensioenbureau van Dion Pensioen Services. De contactgegevens van het Pensioenbureau vindt u onderaan deze pagina.

De pensioenportal toont uitsluitend de pensioenaanspraken die bij Stichting Pensioenfonds Ford Nederland zijn opgebouwd. Voor een totaaloverzicht van uw pensioen kunt u terecht op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad juni 2018

De beleidsdekkingsgraad van juni 2018 is bekend en bedraagt 132,6%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad mei 2018

De beleidsdekkingsgraad van mei 2018 is bekend en bedraagt 132,1%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij passen goed op uw persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 gaat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een vernieuwde privacywet van de Europese Unie. De bestaande wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze vernieuwde wet is het optimaal waarborgen van de privacy van persoonsgegevens. Dus ook die van u!De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor ons pensioenfonds, onze administrateur Dion Pensioen Services en andere partijen waar ons pensioenfonds of Dion Pensioen Services werk aan heeft uitbesteed.Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Hoe moeten wij anders uw opgebouwde pensioen administreren of uw pensioen uitkeren? Wij verzamelen echter uitsluitend die persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.Wij hebben het altijd al belangrijk gevonden om op een zorgvuldige en veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Het beschermen van uw persoonsgegevens heeft voortdurend onze aandacht. Vanaf 25 mei 2018 moeten wij nu ook kunnen aantonen dat wij netjes omgaan met uw persoonsgegevens. Dat is onze verantwoordingsplicht. Wij zijn dan niet alleen aanspreekbaar op het correct omgaan met privacygegevens, maar wij moeten hier ook bewijs van kunnen overleggen.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Wij doen er als pensioenfonds alles aan om structureel te voldoen aan algemene eisen met betrekking tot IT beveiliging.
  • Wij hebben een procedure voor het melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig informeren van betrokkenen, zoals de deelnemers.
  • Wij hebben procedures om ervoor te zorgen dat wij kunnen voldoen aan verzoeken van personen over het uitoefenen van hun rechten op grond van de nieuwe wetgeving, zoals het recht van inzage in en rectificatie van of het wissen van gegevens, en het recht van bezwaar tegen de verwerking.
  • Wij houden een register bij van alle activiteiten waarbij persoonsgegevens door of namens het pensioenfonds worden verwerkt, zodat wij weten waar en in welke systemen wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen.
  • Wij sluiten overeenkomsten met derden (verwerkers) met wie wij zaken doen, waarbij wij passende contractuele bepalingen hanteren met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Meer details? Lees de privacyverklaring op onze website! Hierin staan ook de contactgegevens van Dion Pensioen Services en de Functionaris Gegevensbescherming mocht u vragen hebben over de privacy van uw persoonsgegevens.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad april 2018

De beleidsdekkingsgraad van april 2018 is bekend en bedraagt 131,6%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad maart 2018

De beleidsdekkingsgraad van maart 2018 is bekend en bedraagt 131,0%. Lees hier meer over onze dekkingsgraad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaaldata pensioenen

Stichting Pensioenfonds Ford Nederland keert in 2018 het pensioen op de onderstaande data uit. Het is afhankelijk van uw bank op welke dag het pensioenbedrag daadwerkelijk op uw rekening staat.

24 januari 2018

23 april 2018

24 juli 2018

24 oktober 2018

21 februari 2018

24 mei 2018

24 augustus 2018

23 november 2018

23 maart 2018

22 juni 2018

21 september 2018

21 december 2018
 

Ford-Banner-2