Ford-Banner-2

Klacht

Als u een klacht heeft over het pensioenfonds en/of de uitvoering van het pensioenreglement, dan kunt u zich schriftelijk tot de uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds wenden. Ook als u een verbeteridee heeft horen wij dat graag. U kunt contact opnemen via onderstaande gegevens:

Dion Pensioen Services B.V.
T.a.v. de deelnemersadministratie
Postbus 150
7770 AD Hardenberg

Wij verzoeken u in uw bericht te vermelden dat het om een klacht gaat. Ook verzoeken wij u uw klacht nader toe te lichten.

De klachtenregeling van het pensioenfonds vindt u hier.