Ford-Banner-2

Crisisplan

Pensioenfonds Ford Nederland heeft een zogeheten crisisplan. In het crisisplan staat welke maatregelen genomen kunnen worden als het pensioenfonds in een crisissituatie terecht zou komen. Er is sprake van een crisissituatie als het belangrijkste doel van het pensioenfonds in gevaar komt, namelijk het uitbetalen van de pensioenen, nu en in de toekomst.

De maatregelen die het pensioenfonds kan nemen om de financiële situatie te verbeteren en/of uit een crisissituatie te komen zijn:

- geen of lagere indexaties toekennen;

- het beleggingsrisico veranderen;

- de opbouw van pensioen voor de toekomst verlagen;

- de reeds opgebouwde pensioenen verlagen.
 
Bekijk hier het volledige crisisplan.