Ford-Banner-2

Indexatie

Welvaartsvast pensioen voor werknemers

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2016 iets minder kopen dan in 2015. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie proberen wij het opbouwde pensioen van werknemers jaarlijks te laten meegroeien met de in de CAO overeengekomen loonstijging, zodat het pensioen welvaartsvast is. Dit noemen wij indexeren.

Wij streven ernaar de pensioenen voor de werknemers elk jaar volledig te indexeren. De indexatie is echter voorwaardelijk en afhankelijk van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Indien er niet geïndexeerd kan worden, wordt uw pensioen minder waard. Ook kan het zo zijn dat wij bij financiële tegenvallers niets of maar heel weinig kunnen indexeren. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Hieronder wordt de verhoging van de pensioenen van werknemers over de afgelopen jaren weergegeven.

Jaar

Toegekende indexatie Loonstijging CAO
2017  2,10%  2,10%
2016  0,35%  0,35%
2015  0,00%  0,00%
Voor 2015:
Eindloonregeling
Op basis van laatstverdiende salaris


Waardevast pensioen voor oud-werknemers en gepensioneerden

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2016 iets minder kopen dan in 2015. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie proberen wij uw opgebouwde pensioen jaarlijks te laten meegroeien met de algemene prijsstijging, zodat het pensioen waardevast is. Wij noemen dit indexeren.

Wij streven ernaar de pensioenen voor de ex-werknemers en gepensioneerden elk jaar volledig te indexeren. De indexatie is echter voorwaardelijk en afhankelijk van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Indien er niet geïndexeerd kan worden, wordt uw pensioen minder waard. Ook kan het zo zijn dat wij bij financiële tegenvallers niets of maar heel weinig kunnen indexeren. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Hieronder wordt de verhoging van de pensioenen van ex-werknemers en gepensioneerden over de afgelopen jaren weergegeven.

Prijsindex
1 juli jaar x-1 tot en met 30 juni voorgaand jaar Mogelijke toeslag Verleende toeslag
1 januari 2007 1,72% 1,72%
1 januari 2008 1,29% 1,29%
1 januari 2009 (a)

2,96%

2,96%
1 januari 2010 (a) -0,16% -0,16%
1 januari 2011 (a) 1,38% 1,38%
1 januari 2012 (b) 2,42% 2,42%
1 januari 2013 2,10% 2,10%
1 januari 2014 1.68% 1,68%
1 januari 2015 0,59% 0,59%
1 januari 2016 0,81% 0,81%
1 januari 2017 -0,32% 0,00%            
(a): Verleend in 2013
(b): Verleend in 2015