Ford-Banner-2

Uitvoeringsorganisaties

Het bestuur van het fonds heeft de dagelijkse uitvoeringswerkzaamheden uitbesteed aan gespecialiseerde zakelijke dienstverleners, ook aangeduid als uitvoeringsorganisaties. 

Deze werkzaamheden betreffen: pensioenadministratie en -betaling, vermogensbeheer, effectenbewaring en bestuursondersteuning. Uitgangspunt hierbij is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Het bestuur onderhoudt de contacten met de uitvoeringsorganisaties. Daarnaast brengen de grotere uitvoeringsorganisaties, zoals de vermogensbeheerders en de pensioenadministrateur, periodiek verslag uit van de voortgang van hun taken.

Het bestuur laat zich verder terzijde staan door een externe actuaris, een onafhankelijke externe accountant en een juridisch adviseur. Het pensioenfonds heeft geen personeel in dienst. 

De verslaglegging en de controle op de juiste uitvoering van de transacties worden uitgevoerd door Northern Trust.

De taken van het pensioenfonds die door het bestuur zijn uitbesteed, werden in 2016 geleverd door:

Organisatie

Taken

Onno F. Blom Advocaten

Juridische adviseurs

Aon Hewitt Nederland

Actuariële advisering

Dion Pensioen Services

Pensioen- en uitkeringsadministratie

Dion Pensioen Services

Financiële administratie

Northern Trust

Verslaglegging beleggingen

State Street global Advisors (SSgA)

Vermogensbeheer aandelen

PIMCO

Vermogensbeheer vastrentende waarden

Policy & Resource Partners

Bestuursondersteuning