Ford-Banner-2

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. 

De verantwoording door het bestuur betreft het door het bestuur gevoerde beleid, de uitvoering van dat beleid en de naleving van de principes van goed pensioenfondsbestuur. Het bestuur overlegt ten minste tweemaal per jaar over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan met het verantwoordingsorgaan. 

 Het verantwoordingsorgaan is bevoegd een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht als omschreven bij de visitatiecommissie, over het door het bestuur gevoerde beleid alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.

Het Verantwoordingsorgaan is als volgt samengesteld:

Naam Functie Vertegen- Woordiging Lid sinds Einde zittingsduur
J. van der Veen Lid Werknemers 1-1-2016 1-1-2020
C.R. Buis Lid Pensioen-gerechtigden 1-1-2008 1-1-2020
S.J.G. Geels Lid Werkgevers 1-1-2012 1-1-2020