Ford-Banner-2

Met pensioen gaan

Een half jaar voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt ontvangt u van ons een brief. Hierin staat de hoogte van uw ouderdomspensioen en welke keuzes u hierbij heeft. Met deze brief wordt een keuzeformulier meegezonden waarop u kunt aangeven of u uw pensioen (gedeeltelijk) wilt laten ingaan, uitstellen of gebruik wilt maken van één van de andere keuzemogelijkheden. Hieronder treft u een toelichting aan op de keuzemogelijkheden. 

Ook kan het zijn dat u recht heeft op een Tijdelijk Ouderdomspensioen (TOP). Dit gaat in principe in op uw 62ste en stopt op uw 65ste. Als u recht heeft op een TOP dan ontvangt u een half jaar voordat u 62 wordt van ons een brief met een keuzeformulier. Op dit keuzeformulier kunt u aangeven of u het TOP wilt laten ingaan, wilt uitstellen of wilt omzetten naar een ouderdomspensioen vanaf uw AOW-leeftijd. 

Welke keuzes heeft u als u met pensioen gaat?

Ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen

ruilen_ouderdoms_partner Als u met pensioen gaat of eerder uit dienst gaat dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen en wezenpensioen. U kunt dit doen als er geen of te weinig partner- en wezenpensioen voor uw partner en kinderen is, wanneer u overlijdt. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner en kinderen krijgen dan wel een hoger pensioen als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet uit te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Het ouderdomspensioen dat u heeft uitgeruild voor een hoger partnerpensioen kunt u niet weer terugkrijgen.

Partnerpensioen uitruilen voor ouderdomspensioen

ruilen_partner_ouderdom

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Dit partnerpensioen kunt u uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om uit te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze en op de hoogte zijn van de gevolgen hiervan. Door uitruil van partnerpensioen daalt bij uw overlijden namelijk het inkomen van uw (achterblijvende) partner. Afhankelijk van zijn/haar persoonlijke financiële situatie kan dit leiden tot financiële problemen. Om na te gaan welke keuze past bij uw persoonlijke situatie raden wij u aan een onafhankelijke pensioenadviseur te raadplegen.

Later of eerder met pensioen gaan

 deeltijd_67 U kunt er voor kiezen om, in overleg met uw werkgever, uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 67ste. Eerder met pensioen gaan heeft financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en uw pensioen moet langer worden uitgekeerd, hierdoor wordt uw pensioen lager. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Beginnen met een hoger of lager pensioen

hoog_laag_laag_hoog

U kunt ervoor kiezen om tot uw AOW-leeftijd een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan het bedrag dat u bij de standaardkeuze ziet staan.

U kunt er ook voor kiezen om de tot uw AOW-leeftijd een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen hoger dan het bedrag dat u bij de standaardkeuze ziet staan.

Meer informatie

Meer informatie over de keuzemogelijkheden is ook te vinden in het pensioenreglement. Als u wilt laten berekenen welke gevolgen bepaalde keuzemogelijkheden hebben voor de hoogte van uw ouderdoms- en partnerpensioen, dan kunt u contact opnemen met ons pensioenbureau, Dion Pensioen Services.