Ford-Banner-2

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank, of kijk op www.svb.nl

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist moet u ons daarover informeren.